Vítejte ve světě hedvábného malování...

Top Menu

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Rakay.cz

Tyto Obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím Radmila Zrůstková se sídlem Okrouhlá 152, 473 01 Nový Bor v oblasti prodeje zboží prezentovaného v internetovém obchodě Rakay.cz.

Právní vztahy s kupujícím výslovně neupravené těmito VOP se řídí pŕíslušnými ustanoveními, zejména ustanoveními Občanského zakoníku 40/1964 Sb., Obchodního zákoníku 513/1991 Sb., Zákona o ochraně spotřebitelů 634/1992 Sb. a Zákona o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb.

Objednávky

Vaši objednávku Vám do 48 hodin od odeslání potvrdíme na udanou e-mailovou adresu s konečnou částkou za poštovné a balné – viz zvolený způsob dodání. Zboží, které je skladem Vám bude odesláno nejpozději do 7 kalendářních dnů od potvrzení objednávky.

Zboží na objednávku Vám bude odesláno dle domluvy.

Poštovné, balné a platba

Rakay.cz neúčtuje (bez ohledu na hodnotu zásilky) žádné balné.

Objednané zboží lze zaslat prostřednictvím České pošty
a) dobírku
U tuzemských zásilek v hodnotě do Kč 5.000,- účtujeme poštovné ve výši Kč 140,-Kč
U tuzemských zásilek v hodnotě nad Kč 5.000,- neúčtujeme žadné poštovní
poplatky.

b) obyčejný nebo doporučený balík
Zboží lze platit také převodem na účet, pak je poštovné za doporučený balík
jednotné 85,- Kč.

Zboží zasíláme i na Slovensko, zde je možnost
a) zásilky na dobírku – poštovné celkem Kč 280,- ;

nebo
b) při platbě převodem z účtu – poštovné Kč 250,-

Zboží zasíláme i do jakéhokoliv státu v zahraničí, částku poštovného sdělíme na vyžádání.

Reklamace

Všechny modely jsou ručně zhotovené originály. V žádném případě nenese Rakay Original odpovědnost za vady výrobku vzniklé nesprávným zacházením vzhledem k danému materiálu.

V případě prokazatelné vady nezpůsobené nesprávným zacházením a specifickými vlastnostmi zboží má zákazník právo nenošený výrobek zaslat do 14 dnů od doručení zpět – vždy však po předchozí domluvě.

Po překontrolování vady výrobku vám bude kupní cena vrácena převodem na účet.

U modelů zhotovených na objednávku dle specifických požadavků zákazníka je možné výrobek vrátit pouze, pokud je v něm prokazatelná vada, nikoliv z důvodu, že se nakupujícímu výrobek nehodí nebo nelíbí.

Kupující má právo vrátit nenošený výrobek i tehdy, pokud se mu díky nesprávnému výběru nelíbí nebo nehodí do 14 dnů od dne doručení. Po překontrolování stavu vráceného výrobku bude kupní cena vrácena převodem na účet.

U zboží zlevněného, tedy zboží v akcích a výprodejích lze zboží reklamovat pouze za prokazatelné výrobní vady, nikoliv z důvodu, že se kupujícímu nelíbí nebo nehodí.

V PŘÍPADĚ JAKÉKOLIV REKLAMACE MNE, PROSÍM, VŽDY NEJDŘÍVE KONTAKTUJTE, VŽDY SE BUDU SNAŽIT NAJÍT ŘEŠENÍ, KTERÉ BUDE NEJLEPŠÍM PRO ZÁKAZNÍKA.

VRÁCENÉ ZBOŽÍ FORMOU DOBÍRKY RAKAY.CZ NEPŘIJÍMÁ.

Ochrana osobních dat 

Kupující dává Rakay.cz ve smyslu ustanovení smyslu § 5 zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, výslovný souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů za účelem evidence kupujícího a zajištění prodeje zboží kupujícímu, a to na dobu do realizace prodeje zboží a na dobu dvou let následujících.

Rakay.cz se zavazuje nezpřístupnit třetím osobám bez předcházejícího výslovného souhlasu kupujícího jeho osobní údaje.

Výjimkou je poskytnutí údajů dodavatelské službě, která data potřebuje za účelem doručení zásilky
v případě, kdy by Rakay.cz byla zvláštním zákonem nebo rozhodnutím příslušného státního orgánu nebo soudu uložena povinnost tyto údaje zpřístupnit.

Tento souhlas subjekt údajů uděluje správci na dobu neurčitou za účelem zpracování těchto údajů pro archivační a marketingové účely správce zejména v rozsahu dle §4 písm. e) zák. č. 101/2000 Sb.
Tento souhlas může kupující kdykoli písemně odvolat v i bez uvedení důvodu.

Vlastnictví zboží

Až do úplného vyřízení objednávky a zaplacení objednaného zboží zůstavá dané zboží vlastnictvím Rakay.cz.

Tyto VOP jsou platné od 1.5.2014 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Rakay.cz si vyhrazuje právo změnit tyto VOP bez předchozího upozornění.

Případné spory budou rozhodovány v rozhodčím řízení s konečnou platností podle zákona č. 216/1994 Sb., a to Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky Praze (dále jen Rozhodčí soud) podle jeho Řádu a Pravidel s tím, že každá strana zvolí jednoho rozhodce a oznámí jeho jméno a adresu druhé straně a Rozhodčímu soudu. Tito rozhodci zvolí třetího rozhodce ze seznamu rozhodců Rozhodčího soudu a v této sestavě rozhodnou spor. Rozhodčí řízení bude zahájeno doručením písemné žaloby Rozhodčímu soudu. Při řešení každého právního sporu bude použito české hmotné právo a právem procesním bude Řád Rozhodčího soudu. Smluvní strany se zavazují, že rozhodčí nález splní dobrovolně. V případě, že nedojde k dobrovolnému splnění rozhodčího nálezu, může být rozhodčí nález vykonán soudně.

 

 

btt